Tildeling af tilskud under den særlige ordning for 2. generations bioethanol

Journalnummer: 
J.nr.1121-1.
Dato for afgørelse: 
Mandag, 1 september, 2008 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 4 september, 2008 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Retlige spørgsmål, habilitet, tilskud