Tilbud om gratis tilslutning til fjernvarme i en periode