Tilbageførsel af elmæssige henlæggelser i fjernvarmepriserne over afskrivninger på anlæg  

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-41
Dato for afgørelse: 
Mandag, 6 juni, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 23 juni, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Kapitalsagen, henlæggelser, fjernvarmepriser, ophævelse.
Lovgivningsområde: