Tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Journalnummer: 
J.nr. 1021-33
Dato for afgørelse: 
Mandag, 8 december, 2008 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 18 december, 2008 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Klagebetingelser, myndighedsafgørelse, afvisning
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: