Tariffer og adgangsvilkår til opstrømssystemet i Nordsøen

Journalnummer: 
J.nr. 1031-11-2
Dato for afgørelse: 
Mandag, 12 december, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 22 december, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilkendegivelse, afgørelsesbegrebet, afvisning, opstrømssystem, naturgasforsyningslovens § 51, stk. 1.
Lovgivningsområde: