Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.'s afgift til dækning af energibesparelsesforanstaltninger 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-236
Dato for afgørelse: 
Mandag, 9 august, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 17 august, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energitilsynet, tilsynsmyndighed, pligt til at behandle klager, klagefunktion, tilkendegivelse, afgørelsesbegrebet, part.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: