Roskilde kommunes afslag af 12. april 2010 på dispensationsansøgning om tilslutningspligt til Svogerslev fjernvarmeværk a.m.b.a.

Journalnummer: 
J.nr. 1021-296
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 28 juli, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 25 august, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, dispensation, hjemvisning, fornyet behandling, begrundelse.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: