Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse om forblivelsespligt til Ådum Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Journalnummer: 
J.nr. 1021-294
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 28 juli, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 25 august, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Forblivelsespligt, projektforslag, klagefrist sprunget, oplysninger.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: