Projektforslag vedrørende udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde i Ebberup og Sønderby 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-8
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 5 januar, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 7 januar, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektforslag, stadfæstelse, fjernvarmeforsyning, sagsbehandling, begrundelse, faktisk og retligt grundlag, forrykkelse af økonomiske forhold, samfundsøkonomisk fordelagtigt, blokvarmecentraler, reparation, kompensation, projektbekendtgørelsens § 7, stk. 2., forvaltningslovens § 19.
Lovgivningsområde: