Projektforslag vedrørende ny kedelcentral 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11
Dato for afgørelse: 
Mandag, 25 august, 2008 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 1 september, 2008 (Hele dagen)
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektforslag, myndighedsinhabilitet, klageberettigelse.
Lovgivningsområde: