Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme og etablering af transmissionsledning

Journalnummer: 
J.nr.1021-12-153
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 7 maj, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 14 maj, 2013 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
projektforslag, absorptionsvarmepumpe, overskudsvarme, procesanlæg, klageberettigelse, projektbekendtgørelsens § 15, samfundsøkonomiske beregninger Offentliggjort den 14. maj 2013.
Lovgivningsområde: