Projektforslag om nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-47
Dato for afgørelse: 
Fredag, 9 december, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 12 december, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektforslag, hjemvisning, mangelfuld begrundelse, forvaltningslovens §§ 22-24.
Lovgivningsområde: