Projektforslag om etablering af flisfyret kedel  

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-12
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 19 juli, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 25 juli, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektbekendtgørelsens § 15, stk. 4, udvidede varmebehov, ophævelse, begrundelse, partshøring.
Lovgivningsområde: