Projektforslag for etablering af et biomassebaseret kedelanlæg og transmissionsledning 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-9
Dato for afgørelse: 
Mandag, 15 december, 2008 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 18 december, 2008 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Overskudsvarme, brændselsvalg, biomasse, øget varmebehov. Sagen er genoptaget ved afgørelse af 27. maj 2009 (j.nr. 1021-146).
Lovgivningsområde: