Program for intern overvågning 

Journalnummer: 
J.nr. 1031-1 og 1031-2.
Dato for afgørelse: 
Mandag, 25 august, 2008 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 1 september, 2008 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Intern overvågning, FFO-godkendelse
Lovgivningsområde: