Pristillæg til nettoafregnet VE-elproduktion 

Journalnummer: 
J.nr. 1131-10-2
Dato for afgørelse: 
Mandag, 7 marts, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 11 marts, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Nettoafregningsprincippet i elforsyningslovens § 8 a, pristillæg udbetalt efter VE-lovens § 45, stk. 2.http://soeg.ekn.dk/Afgorelser/R-Vedvarende/2011_1131-10-2_pristillaeg_til_nettoafregnet_VE-elproduktion.pdf