Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003, NOE Energi Forsyning A/S 

Journalnummer: 
J.nr. 11-316.
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 29 juni, 2006 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Afgørelsen er indbragt for domstolene. Sagsøger har hævet sagen den 29. september 2008. Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.
Lovgivningsområde: