Prisen for affaldsvarme fra Odense Kraftvarmeværk A/S

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-33
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 13 juni, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 18 juni, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Affaldsvarme, omkostningsfordeling, kompetence, efterregulering, overdækning.
Lovgivningsområde: