Pålæg om at tilvejebringe oplysninger stadfæstet 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-50
Dato for afgørelse: 
Mandag, 7 marts, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 10 marts, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 5 og 6, pålæg, prisfastsættelse, proportionalitet.
Lovgivningsområde: