Pålæg af tilslutningspligt til Silkeborg Varme A/S

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-41
Dato for afgørelse: 
Fredag, 23 november, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 11 januar, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, projektforslag, reparation af partshøringsfejl, beregning af brugerøkonomi, stadfæstelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: