Pålæg af tilslutningspligt til Silkeborg Varme A/S

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-107
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 20 december, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 22 januar, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Fritagelse, reparation af partshøringsfejl, beregning af brugerøkonomi, uforholdsmæssig bekostning, væsentlige mangler, ophævelse, hjemvisning, brændeovn, nyt naturgasfyr, træfyr, forlængelse af tilslutningspligten Bilag til afgørelsen kan rekvireres ved henvendelse til Energiklagenævnet.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: