Pålæg af tilslutningspligt til Silkeborg Varme A/S

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-15
Dato for afgørelse: 
Fredag, 21 december, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 30 januar, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Fritagelse, dispensation, reparation af partshøringsfejl, beregning af brugerøkonomi, stadfæstelse, brændeovn, solcelleanlæg, jordvarmeanlæg, lavenergihus Bilag til afgørelsen kan rekvireres ved henvendelse til Energiklagenævnet.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: