Pålæg af tilslutningspligt til Silkeborg Varme A/S

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-60
Dato for afgørelse: 
Fredag, 21 december, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 30 januar, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Stadfæstelse, videresender, dispensation, nyt naturgasfyr, reparation af partshøringsfejl, beregning af brugerøkonomi, forlængelse af tilslutningspligten
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: