Pålæg af tilslutningspligt til Silkeborg Varme A/S

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-14
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 31 januar, 2013 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 18 februar, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Væsentlig mangel, ugyldighed, ophævelse, hjemvisning, fritagelse, uforholdsmæssig bekostning, dispensation, nyt naturgasfyr, forlængelse af tilslutningspligten, reparation ag partshøringsfejl, beregning af brugerøkonomi
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: