Pålæg af tilslutningspligt til Silkeborg Varme A/S

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-109
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 31 januar, 2013 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 1 februar, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Ophævelse, hjemvisning, væsentlig mangel, fritagelse, brændeovn, træfyr, uforholdsmæssig bekostning, reparation af partshøringsfejl
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: