Pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Journalnummer: 
J.nr.1021-12-157
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 7 maj, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 14 maj, 2013 - 20:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektforslag om forblivelsespligt, inhabilitet, dispensation fra forblivelsespligt som folkepensionist (tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 2.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: