Opsættende virkning i sag vedrørende pålæg om at tilvejebringe oplysninger 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-50
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 14 december, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 16 december, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Varmeforsyningslovens § 23b, stk. 6, opsættende virkning, klageadgang illusorisk.
Lovgivningsområde: