Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse - Fur Kraftvarmeværk A.m.b.A.