Opkrævning af fast afgift ved afbrudt forsyning 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-37
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 5 januar, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 6 januar, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Fast afgift, afbrudt forsyning, afgørelsesbegrebet, Energitilsynets kompetence, pligt til at behandle klager.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: