Opkrævning af byggemodningsbidrag 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-15
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 7 august, 2008 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 31 juli, 2008 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Kompetence, byggemodningsbidrag
Lovgivningsområde: