Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk’s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Journalnummer: 
J.nr. 1011-13-71
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 25 september, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 28 oktober, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Årsbaseret nettoafregning, solcelleanlæg, ophævelse og hjemvisning, nettoafregningsbekendtgørelse nr. 1032 § 16, stk. 1, nr. 3, jf. § 14, stk. 2, ændring af retsgrundlaget med tilbagevirkende kraft.*Bilag til afgørelsen kan rekvireres ved henvendelse til Energiklagenævnet.}
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.