Ophævelse og hjemvisning af afgørelse om dispensation fra forblivelsespligt

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-23
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 5 oktober, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 7 oktober, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Officialprincippet, tilslutningsbekendtgørelsens §§ 15 og 17, stk. 1, træpillefyr, dispensation.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: