Ophævelse af afgørelser, da ORC-anlæg ikke kunne karakteriseres som kraftvarmeanlæg 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-48
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 16 marts, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 22 marts, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Kraftvarmeanlæg, ophævelse, projektbekendtgørelsens §§ 14 og 15.
Lovgivningsområde: