Opgørelse af frit disponibel egenkapital i NESA og NESA Net

Journalnummer: 
J.nr. 97-2301-0142
Dato for afgørelse: 
Mandag, 13 maj, 2002 - 02:00
Lovgivningsområde: