2/3-2016

Energiklagenævnet er fuldt bemandet

Energiklagenævnet er ved flere lejligheder blevet nævnt i pressen og forskellige fagblade med henvisning til, at nævnets sekretariat er blevet tømt for jurister og der ingen medarbejdere er tilbage.
I den seneste udgave af DJØF-bladet er der decideret ukorrekte oplysninger.
Der er derfor anledning til at præcisere, at dette billede på ingen måde er retvisende for sekretariatets virke.
Der har været gennemført en rekrutteringsproces og sekretariatet er igen fuldt bemandet.
Der har i øvrigt kun været tale om en kort periode, hvor sekretariatet har været stærkt underbemandet.
Det er derfor fortsat nævnets ambitionen, at der træffes afgørelser af høj kvalitet med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 7 måneder.
Der henvises i øvrigt til nævnets hjemmeside, hvoraf sekretariatets nuværende sammensætning fremgår.
Ved spørgsmål til ovenstående kan konstitueret sekretariatschef Rikke Slot Benyahia kontaktes på 41676970 eller e-mail riksb@ekn.dk.
Energiklagenævnet ser frem til et fortsat godt samarbejde med interessenter og samarbejdspartnere.