Mariagerfjord Kommunes afgørelse om godkendelse af projektforslag om etablering af transmissionsledning 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-44
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 21 december, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 22 december, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Transmissionsledning, projektforslag, retskraft, genoptagelse
Lovgivningsområde: