Manglende udmelding af prisloft for dampproduktion

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-14
Dato for afgørelse: 
Mandag, 12 december, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 20 december, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Officialprincippet, prisloftbekendtgørelsens § 5, dampproduktion.
Lovgivningsområde: