Manglende begrundelse ved kommunes godkendelse af projektforslag 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-46
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 10 november, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 15 november, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektforslag, områdeafgrænsning, projektbekendtgørelsens §§ 7 og 24, forvaltningslovens §§ 22 og 24, begrundelse, officialprincippet
Lovgivningsområde: