Krav fra Lørslev Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. om udtrædelsesgodtgørelse

Journalnummer: 
J.nr. 1021-235
Dato for afgørelse: 
Mandag, 3 maj, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 12 maj, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Udtrædelsesgodtgørelse, leveringsbetingelser, Energitilsynets kompetence, Ankenævnet på Energiområdet.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: