Kontrol af energimærkningen på klimaanlæg 

Journalnummer: 
J.nr. 1071-12-1
Dato for afgørelse: 
Mandag, 5 november, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 7 november, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Påbud, kompetence, retsgrundlag, afvisning, § 17 i bekendtgørelse nr. 1097 af 9. december 2002 om   energimærkning og oplysningspligt vedrørende klimaanlæg i husholdningsbrug