Kontrol af energimærkningen på klimaanlæg 

Journalnummer: 
J.nr. 1071-11-1
Dato for afgørelse: 
Mandag, 4 juli, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 6 juni, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Kompetence, afvisning, § 17 i bekendtgørelse nr. 1097 af 9. december 2002 om  energimærkning og oplysningspligt vedrørende klimaanlæg i husholdningsbrug