Kommunens skøn i sag om tilslutningspligt stadfæstet

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-26
Dato for afgørelse: 
Mandag, 9 januar, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 26 januar, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, træpillefyr, kommunens skøn, sagsbehandling, partshøring.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: