Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.'s projektforslag af november 2004 om nyt halmvarmeværk og forsyningsområde