Klager over kollektive varmeforsyningsanlægs afslag på aktindsigt

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-117
Dato for afgørelse: 
Mandag, 16 juli, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 18 juli, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Offentlighedslovens § 15, stk. 2, Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, aktindsigt, kollektive varmeforsyningsanlæg.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: