Klage over Vesthimmerlands Kommune's afgørelse om godkendelse af projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-214
Dato for afgørelse: 
Mandag, 27 juli, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 28 juli, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, fritagelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: