Klage over Vejle Kommunes afgørelse af 11. marts 2010 om godkendelse af projektforslag for konvertering til fjernvarmeforsyning i Vinding

Journalnummer: 
J.nr. 1021-267
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 13 juli, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 19 juli, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Begrundelse, opsættende virkning, projektforslag, projektbekendtgørelsens § 24, kompensation
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: