Klage over Tønder Kommunes accept af skift af varmekilde

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-53
Dato for afgørelse: 
Fredag, 6 juli, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 11 juli, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Forblivelsespligt, gyldig pålæggelse, projektforslag, meddelelse af pålæg om forblivelsespligt, gyldighedsbetingelse.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: