Klage over tilslutningspligt og pålæg heraf

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-6
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 18 september, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 21 september, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Klagefrist, fritagelse, hjemvisning
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: