Klage over Roskilde Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-41
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 20 maj, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 29 maj, 2009 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Dispensation, økonomisk situation, træpillefyr
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: