Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse om forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Dato for afgørelse: 
Onsdag, 3 juni, 2009 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 11 juni, 2009 - 02:00
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: